معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری جلسه شورای مدیران

جلسه شورای مدیران در روز چهارشنبه 14 تیرماه از ساعت10-6 صبح در مرکز توسعه آموزش پزشکی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ، مدیران آموزش ، امور هیات علمی و توسعه آموزش و روسای دانشکده ها تشکیل شد.

محورهای جلسه :

- شیوه نامه آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی

- بررسی عملکرد بسته های تحول آموزش

- ارزشیابی اعضای هیأت علمی

- تدوین و نهایی سازی کارنامه سالیانه اعضای هیات علمی

- بررسی مصوبات 20 جلسه قبلی شورای مدیران

- بررسی نواقص اعتبار بخشی موسسه ای و یادآوری به مدیریتها و دانشکده ها جهت رفع نواقص

- بررسی نقشه علمی دانشگاه در افق 1404

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (313)
کد خبر: 13410