شماره: 14329
1396/08/02
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی شورای آموزشی دانشگاه با حضور اکثریت اعضا برگزار شد در این جلسه که در تاریخ 2 آبانماه 96 در سالن توسعه آموزش پزشکی راس ساعت 10 صبح با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد،مدیران ستادی معاونت آموزشی، روسای دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت، روسای بیمارستهای امام خمینی (ره) و شهید مصطفی خمینی و روسای کارگروه های تحول و نوآوری در آموزش حضور داشتند. در ابتدای جلسه دکتر صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه بر اجرا و عملیاتی شدن بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید داشتند در ادامه روسای کارگروه های تحول در آموزش به اراده عملکرد خود پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©