شماره: 14754
1396/09/11
چهارمین کارگاه اموزشی المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی
چهارمین کارگاه اموزشی المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی

چهارمین کارگاه اموزشی المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی با سخنرانی سرکار خانم دکتر شوهانی از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری در تاریخ 5 آذر در سالن مرکز توسعه برگزار شد. واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و اموزش پزشکی مجری و برگزار کننده این دوره های آموزشی است.15 نفر از دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی ایلام در این کارگاه دو ساعته حضور داشتند.

حق انتشار محفوظ است ©