شماره: 14808
1396/09/14
برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی حیطه مدیریت سلامت
برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی حیطه مدیریت سلامت

چهارمین کارگاه اموزشی المپیاد علمی حیطه مدیریت سلامت با سخنرانی آقای دکتر بازیار از اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت در تاریخ13آذر در کلاس 103 دانشکده پزشکی برگزار شد. واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز توسعه مطالعات و اموزش پزشکی مجری و برگزار کننده این دوره های آموزشی است.

حق انتشار محفوظ است ©