شماره: 14863
1396/09/17
کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه

در ادامه برگزاری سری کارگاههای آموزشی آماده سازی دانشجویان علوم پزشکی ایلام جهت شرکت در المپیاد علمی، کارگاه اموزشی حیطه تفکر علمی در علوم پایه در تاریخ 18 آذر ماه در سالن مرکز توسعه برگزار شد. واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی،مجری و برگزار کننده این دوره های آموزشی است.مدرس این کارگاه 2 ساعته،سرکار خانم دکتر ملکی از اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی بودند.

حق انتشار محفوظ است ©