شماره: 14893
1396/09/21
پنجمین کارگاه آموزشی مدیریت در نظام سلامت
پنجمین کارگاه آموزشی مدیریت در نظام سلامت

در ادامه برگزاری سری کارگاههای آموزشی آماده سازی دانشجویان علوم پزشکی ایلام جهت شرکت در المپیاد علمی، کارگاه اموزشی حیطه مدیریت در نظام سلامت در تاریخ 20 آذر ماه در سالن مرکز توسعه برگزار شد. واحد استعدادهای درخشان و المپیاد علمی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی،مجری و برگزار کننده این دوره های آموزشی است.مدرس این کارگاه 2 ساعته،دکتر خلیل مومنی از اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت بودند.

حق انتشار محفوظ است ©