شماره: 15055
1396/10/04
برگزاری جلسه هیئت ممیزه مستقل دانشگاه
برگزاری جلسه هیئت ممیزه مستقل دانشگاه

جلسه هیئت ممیزه مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور رئیس دانشگاه (رئیس هیئت ممیزه) معاون آموزشی دانشگاه و اعضای حقیقی و حقوقی هیئت ممیزه در روز دوشنبه تاریخ 96/10/04 در سالن توسعه پزشکی تشکیل شد.در این جلسه با ارتقاء مرتبه آقایان دکتر ایرج پاکزاد از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر حشمت اله نور مرادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت بعمل آمد.همچنین با توجه به اینکه برخی از اساتید شرایط ارتقاء به مرتبه بالاتر را دارا می باشند ، با شروع روند ارتقاءاین اساتید موافقت بعمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©