شماره: 15074
1396/10/06
برگزاری جلسه مشترک توسط دفتر هم اندیشی
برگزاری جلسه مشترک توسط دفتر هم اندیشی

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش در روز وحدت حوزه و دانشگاه جلسه مشترکی توسط دفتر هم اندیشی در این رابطه با حضور ریاست محترم دانشگاه ،مسیول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،معاونت آموزشی ،معاونت فرهنگی و دانشجویی و روسای دانشکده ها و نمایندگان حوزه علمیه استان ایلام جهت همکاری بیشتر در سالن توسعه پردیس دانشگاه برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©