شماره: 15111
1396/10/10
جلسه شورای نظارت بر مقررات آموزشی

در تاریخ 96/10/9 راس ساعت 12:30 در معاونت آموزشی جلسه شورای نظارت بر مقررات آموزشی با حضور مدیرکل آموزش، معاونین آموزشی و کارشناسان آموزشی دانشکده ها تشکیل شد. در این جلسه پیرامون بررسی سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ، جلسات استاد مشاور، گزارشات کنترل کلاس ها، گزارش امتحانات میان ترم ، بحث و تبادل نظر شد. جلسه در ساعت 13:45 دقیقه به اتمام رسید.
حق انتشار محفوظ است ©