شماره: 15141
1396/10/13
برگزاری جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3
برگزاری جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3

جلسه مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای کلان منطقه 3 با حضور مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی ایلام در همدان برگزار شد. این جلسه در روزهای چهارم و پنجم دیماه با حضور رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و روسای مراکز مطالعات دانشگاههای علوم پزشگی همدان، کردستان، کرمانشاه و ایلام برگزار شد. دکتر مصیب مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ضمن ارایه گزارش، به تشریح اقدامات دستاوردها و چالش های واحدهای مختلف این مرکز پرداخت. در این جلسات دکتر خلیل مومنی مسئول استعداد درخشان و المپیاد علمی و خانم دکتر ساناز اعظمی مسئول واحد مجازی دانشگاه علاوه بر ارائه گزارش عملکرد واحدهای مربوطه به بیان راهکارهای عملیاتی در این حوزه پرداختند. در پایان دکتر عظیم میرزازاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت از مجموعه مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام به خاطر اقدامات ارزشمند در حوزه آموزشی، توانمندسازی و... تشکر و قدردانی نمود.

حق انتشار محفوظ است ©