شماره: 15767
1396/12/23
دومین جلسه اعضای دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دومین جلسه اعضای  دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دومین جلسه اعضای مرکزی دانشجویی کمیته اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی آقای دکتر مظفری، اقای دکتر عیوضی از اساتید دانشکده بهداشت، مسئول واحد استعدادهای درخشان و المپیاد های علمی آقای دکتر خلیل مومنی و اعضای مرکزی این کمیته در روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در سالن مرکز توسعه به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدا دکتر مظفری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان از حمایت کامل مجموعه معاونت آموزشی و مرکز مطالعات از ایده های دانشجویی در تمام حیطه ها سخن گفت و از اعضای مرکزی این کمیته خواست که آسیب شناسی اخلاقی در ابعاد گوناگون باید توسط شما صورت بپذیرد و این کمیته برای هرکدام از آسیب های شناسایی شده مداخلات لازم را اعمال نمایند. دکتر عیوضی از اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت، از دانشجویان و اعضای این کمیته خواست سعی شود در فرهنگ سازی و نهادینه کردن اخلاق در بین دانشجویان و حتی مجموعه علوم پزشکی از فعالیت های کم حجم شروع شود. سپس اعضای مرکزی کمیته اخلاق حرفه ی به بیان مسائل پیرامون اخلاق حرفه ای و چالش های که در محیط دانشجویی وجود دارد، پرداختند. در پایان دکتر خلیل مومنی مسئول استعداد درخشان و المپیاد علمی شرح وظایف این اعضا را یادآور و از آن ها خواست که در حداقل ماهی یکبار جلسه ی پیرامون این مسائل برگزار نمایند و برگزاری کارگاه های آموزشی و اردوی آموزشی- اخلاقی را دو فعالیت مهم این کمیته در سه ماهه اول سال 1397عنوان کرد.

حق انتشار محفوظ است ©