شماره: 15925
1397/01/15
اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در سال 97

در اولین روز کاری سال 1397 در تاریخ 14 فروردین 97 اولین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشگاه و اکثر اعضای این شورا تشکیل شد. در این جلسه که به مدت 2 ساعت طول کشید پیرامون مسایل آموزشی و اداری مالی از جمله بررسی وضعیت آموزشی دانشکده ها، حضور مسئولین دانشکده ها در فیلدهای آموزش، برگزاری امتحانات میان ترم، به روزرسانی وبسایت واحدهای مختلف، اصلاح روشهای تدریس، فعال شدن EDOهای دانشکده ها، جذب هیات علمی در رشته های مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد.

حق انتشار محفوظ است ©