شماره: 16084
1397/02/03
برگزاري جلسه هيات مميزه دانشگاه
برگزاري جلسه هيات مميزه دانشگاه

  در تاريخ دوم ارديبهشت ماه ٩٧ جلسه هيات مميزه دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه و اكثريت اعضاي كميته هيات مميزه دانشگاه در سالن توسعه دانشكده پزشكي راس ساعت ١٤ تشكيل شد، در اين جلسه با ارتقاي مرتبه آقاي دكتر كورش سايه ميري به مرتبه استادي و با ارتقاء آقايان دكتر محمدرضا كفاشيان و دكتر رضا ولي زاده به مرتبه دانشياري موافقت شد.

حق انتشار محفوظ است ©