شماره: 16089
1397/02/03
برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
برگزاری دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روز جمعه 31 فروردین در حالی در سراسر کشور برگزار شد که دانشگاه علوم پزشکی ایلام این آزمون را در 6 حیطه علمی( استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، فلسفه پزشکی،آموزش پزشکی، کارآفرینی و مدیریت در نظام سلامت) برگزار نمود. نکته قابل توجه افزایش 5برابری حضور دانشجویان دانشگاه در این آزمون نسبت به سال قبل می باشد.  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی) مجری برگزاری این رویداد علمی بود. دکتر خلیل مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی مرکز مطالعات در این رابطه عنوان کرد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از اوایل آبان ماه سال 96 تا اواخر فررودین 97 جهت آمادگی در این آزمون در 28کارگاه آموزشی( 6حیطه علمی) شرکت کرده بودند. ایشان در رابطه با مزایای شرکت در این آزمون بیان کرد که نفرات برتر این آزمون عضو بنیاد ملی نخبگان شده  و از مزیای آن از جمله پذیرش بدون کنکور به مقطع بالاتر استفاده خواهند نمود.

حق انتشار محفوظ است ©