شماره: 16277
1397/02/19
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم

در تاریخ 17/2/97 روز دوشنبه ساعت 12-10 مراسم بزرگداشت روز معلم در سالن شهدای جامعه پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر همتی، معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر ولی زاده، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مدیر حراست دانشگاه، روابط عمومی دانشگاه و جمع کثیری از دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان آموزشی و مربیان آموزشی بالینی برگزار گردید. در این مراسم از 10 نفر از اساتید برتر دانشگاه در سال 96، از 5 نفر از اساتیدی که به مراتب دانشیاری، استادی ارتقاء یافته اند، از 10 نفر از اساتیدی که فرآنید آموزشی تدوین کرده بودند، از 9 نفر از مربیان آموزش بالینی و از 9 نفر از کارشناسان آموزشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©