شماره: 16602
1397/03/20
برگزاري جلسه شوراي مديران معاونت آموزشي
برگزاري جلسه شوراي مديران معاونت آموزشي

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در تاریخ 97/3/19 در دفتر معاون آموزشی دانشگاه با حضور روسای دانشکده ها و مدیران ستادی معاونت آموزشی تشکیل شد. در این جلسه پیرامون آموزش بالینی دانشجویان پزشکی، تشکیل کمیته حق التدریس در امور آموزشی دانشگاه، ارزیابی عملکرد مدیران و .... بحث و تبادل نظر شد.
حق انتشار محفوظ است ©