شماره: 16893
1397/04/19
اجرای برنامه اندیشگاه سلامت برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
اجرای برنامه اندیشگاه سلامت برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اجرای برنامه اندیشگاه سلامت برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برنامه اندیشگاه سلامت به همت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و خانه مشارکت های مردمی و همکاری معاونت آموزشی دانشگاه در حال برگزاری است.

 

به گزارش مفدا ایلام، دکتر ولی زاده معاون آموزشی دانشگاه در این خصوص گفت: برنامه اندیشگاه سلامت با هدف شناسایی آسیب های اجتماعی موجود استان و ارائه راهکارهای لازم برای کاهش اثرات اجتماعی و فردی این آسیب ها برگزار می شود. وی افزود این برنامه جز ماموریتهای معاونت اجتماعی دانشگاه می باشد که با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می شود و در قالب آن با بهره گیری از اساتید و صاحبنظران استان آسیب های اجتماعی شناسایی شده و در قالب جلسات ماهانه این آسیب های بررسی می شود و راهکارهای لازم در خصوص آنها ارائه می شود.

دکترولی زاده معاون آموزشی دانشگاه به برگزاری اولین جلسه اندیشگاه سلامت اشاره کرد و اضافه کرد نخستین جلسه اندیشگاه سلامت با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان استانی، اساتید و اندیشمندان استان در سالن توسعه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد که محور برگزاری آن ارائه راهکارهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی ادامه داد به دلیل ضعف استان ایلام در بحث پیشگیری از اعتیاد و عدم بازتوانی مناسب و مورد انتظار معتادان، شاهد عملکرد بیشتر حوزه درمان در این مقطع هستیم. دکتر ولی زاده معاون آموزشی دانشگاه پراکنده بودن اقدامات و امور مربوط به مبارزه با اعتیاد را یکی از موانع و چالش های فرارو عنوان کرد و افزود: برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد افراد باید آموزش و پرورش و دانشگاهها بیشتر به این مقوله ورود کنند و از طریق آگاهی بخشی به قشر دانش آموز و دانشجو در این راه گامهای موثری بردارند.

وی برای عملیاتی شدن اندیشگاه سلامت و دخالت تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخد را خواستار شد. دکتر رضا ولی زاده خاطرنشان کرد: به دلیل ضعف استان ایلام در بحث پیشگیری از اعتیاد و عدم بازتوانی مناسب و مورد انتظار معتادان، شاهد عملکرد بیشتر حوزه درمان در این مقطع هستیم. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام استفاده صحیح از بودجه های اختصاصی دستگاهها، نهادها و ارگان های مرتبط را عاملی موثر در مبارزه موفق با مواد مخدر و فرهنگ سازی در امر پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.

دکتر ولی زاده اطلاع رسانی واقعی و شفاف را مقوله ای مهم در امر پیشگیری از اعتیاد برشمرد و خاطرنشان کرد: همه ما مسئولیم که تلخی ها و آثار شوم و ویرانگر اعتیاد را به بطن جامعه منتقل کنیم تا سد و مانعی مستحکم در راه پیشگیری از اعتیاد باشد.

حق انتشار محفوظ است ©