شماره: 17136
1397/05/20
قابل توجه دانشجویان سهمیه مناطق محروم استان ایلام

قابل توجه دانشجویان سهمیه مناطق محروم استان ایلام

 

به اطلاع کلیه دانشجویان سهمیه مناطق محروم رشته های پزشکی و دندانپزشکی می رساند با توجه به نامه های شماره ، و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، کلیه دانشجویان مشمول سهمیه بومی مناطق محروم موظف هستند نسبت به اصلاح یا تجدید سند تعهد محضری براساس فرم جدید تعهد محضری (فرم زیر)و شهرستان تعیین شده (جدول زیر) اقدام لازم بعمل آورند.

 

تمام اسناد محضری قبلی، در صورت عدم اصلاح یا تجدید سند فاقد اعتبار هستند و طبق نظر وزارت متبوع در صورت عدم ارائه تعهد محضری جدید (سندی که در آن شهرستان محل انجام تعهد قید شده باشد) از ادامه تحصیل آنان جلوگیری و به عنوان دانشجوی اخراجی با آنان رفتار خواهد شد.

 

                  فرم جدید تعهد محضری                        جدول تعیین شهرستان انجام تعهد

حق انتشار محفوظ است ©