شماره: 18255
1397/06/06
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیران ستادی معاونت آموزشی و رؤسای دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی تشکیل شد.در این جلسه پیرامون ارتقاء لیست آموزشی دانشگاه، تشکیل جلسات شورای مدیران و برنامه ریزی جهت دانشجویان ورودی جدید بحث و اظهار نظر شد.در این جلسه از خدمات آقای دکتر سجاد سالاری،در زمان تصدی دبیر آموزشی مداوم دانشگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد و سرکار خانم دکتر اعظمی به عنوان دبیر جدید آموزش مداوم دانشگاه معرفی شد.حق انتشار محفوظ است ©