شماره: 24265
1398/06/03
اخذ موافقت پذیرش دستیار خارجی
اخذ موافقت پذیرش دستیار خارجی

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی  موافقت پذیرش دستیار خارجی اخذ شد.معاونت اموزشی گفت در راستای بین المللی سازی اموزش و تربیت نیروی متخصص غیر ایرانی در دانشگاه وزارت بهداشت .درمان و اموزش پزشکی با پذیرش دستیار غیرایرانی در دانشگاه موافقت نمود.دکتر رضا ولیزاده افزود: جذب دستیار غیر ایرانی در رشته های تخصصی بالینی پزشکی وفق بخشنامه صادره در کمیسیون 7نفره موارد خاص مورخ دوازدهم تیرماه سال نود و هشت طی موضوع65 مطرح و با رعایت مفاد این بخشنامه بلا مانع اعلام گردید . ایشان این موفقیت را خدمت کلیه همکاران و سرپرست محترم دانشگاه تبریک گفت.

حق انتشار محفوظ است ©