شماره: 24384
1398/06/11
برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان مورخ 11/6/98
برگزاری کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی  ویژه کارکنان مورخ 11/6/98

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، کارگاه مدیریت تعارض فردی و سازمانی ویژه کارکنان مورخ 98/6/11 روز دوشنبه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید. مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای دکتر کیخاونی از اعضای هیات علمی دانشگاه می باشند .

حق انتشار محفوظ است ©