شماره: 24397
1398/06/12
هماهنگی درخواست گروه های اموزشی
هماهنگی درخواست گروه های اموزشی

به گزارش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه هماهنگی گروه های اموزشی غیر مصوب با حضور مدیر کل امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر افرا خسروی  و روسا و معاونین اموزشی دانشکده های پنجگانه برگزار گردید.
دکتر خسروی مدیر کل اموزش وتحصیلات تکمیلی در این مورد گفت: در این جلسه گروه های اموزشی به تفکیک دانشکده ها مشخص گردید و مقرر شد درخواست تصویب و اخذ مجوز تشکیل گروه های تعیین شده در سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ثبت گردد.

 

حق انتشار محفوظ است ©