شماره: 24465
1398/06/20
بررسی بلوار دسترسی جاده پردیس علوم پزشکی و بیمارستان 376 تخت خوابی
بررسی بلوار دسترسی جاده پردیس علوم پزشکی و بیمارستان 376 تخت خوابی

به گزار ش روابط عمومی معاونت اموزشی جلسه هماهنگی بررسی بلوار دسترسی جاده علوم پزشکی و بیمارستان 376 تخت خوابی با حضور فرماندار و معاون ایشان-ریاست دانشگاه علوم پزشکی –معاونت اموزشی- معاونت توسعه- معاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونت تحقیقا و فن اوری --ریاست دانشگاه ایلام –مسکن و شهرسازی-شهرداری –شهرداری و راه سازی و شهرسازی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در این جلسه چند ساعته پس از بررسی چهار مسیر پیشنهادی منتهی به بیمارستان که در جلسات قبل به کارشناسان محول شده بود مقرر گردید مسیری که از لحاظ فنی و اقتصادی مسیر منطقی تری باشد توسط نمایندگان فنی حوزه معاونت عمرانی فرمانداری- واحد فنی و مهندسی دانشگاه علوم پزشکی و ایلام –راه و شهرسازی بررسی و در جلسات بعدی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حق انتشار محفوظ است ©