شماره: 29895
1399/05/18
اطلاعیه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 99
اطلاعیه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 99

با آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی به اطلاع می رساند آزمون مذکور در روزهای 23 و 24 مرداد ماه در محل ساختمان معاونت آموزشی واقع در انتهای بلوار پژوهش، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد. خواهشمند است موارد ذیل به طور جدی مد نظر قرار گیرد؛

-

فاصله ایمن (حداقل فاصله 1/80 متر) در بدو ورود به سالن آزمون و داخل آن رعایت گردد. 
- داوطلب بدون داشتن ماسک حفاظتی حق ورود به سالن آزمون را نخواهد داشت.

- به علت عدم وجود باجه امانات در سالن آزمون، از به همراه داشتن وسایل اضافی به جز نوشت افزار، کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه خودداری گردد.

- همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی است در غیر این صورت داوطلب مجاز به شرکت در آزمون نخواهد بود.

حق انتشار محفوظ است ©