شماره: 37934
1401/02/10
جلسه دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت آموزشی
جلسه دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت آموزشی

جلسه دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

در این جلسه  که در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار شد ، کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به بیان نظرات ، دغدغه ها و درخواست های بخش های مختلف معاونت آموزشی پرداختند و دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزشی دانشگاه پس از شنیدن سخنان کارکنان این حوزه  بر تاثیر گذاری مثبت چنین جلساتی و برگزاری ماهانه آن  تاکید کرده و در مورد درخواست های مطرح شده توسط کارکنان تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حق انتشار محفوظ است ©