شماره: 37953
1401/02/11
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی با حضور دکتر عبدی معاون آموزشی دانشگاه ، معاونین دانشگاه و روسای دانشکده ها و مدیران بخش آموزش در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزار شد.

دراین جلسه به مسائل پیرامون دانشگاه از جمله بررسی کارنامه سالیانه اساتید و ادامه بحث جلسه قبلی شورا در مورد انتخاب اساتید نمونه پرداخته شد.

گفتنی است که دراین جلسه به مشکلات سرویس ، تغذیه و خوابگاه های دانشجویان دانشگاه پرداخته شد و درمورد  کانون های فرهنگی در پردیس ۲ دانشگاهی تصمیماتی اتخاذ گردید.

حق انتشار محفوظ است ©