شماره: 38046
1401/02/19
دومین جلسه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیئت علمی در سال جدید
دومین جلسه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیئت علمی در سال جدید

دومین جلسه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال جدید برگزار شد.


 کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیئت علمی در گروه ژنتیک پزشکی در مقطع دکتری تخصصی عضو هیئت علمی متعهد به خدمت دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر هیئت علمی و اساتید کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشگاه در سالن توسعه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

حق انتشار محفوظ است ©