X

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان را دو بار برگزار نموده است.

   مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره اول درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان را در تاریخ 2/9/98 لغایت 13/9/98 با موفقیت برگزار و گواهی معتبر از سوی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای با اعتبار 5 سال، برای مهارت آموزانی که این دوره با موفقیت گذرانده بو.دند صادر گردید. تعدا مهارت آموزان شرکت کننده در دوره اول 12 نفر بودند. همچنین دوره مذکور برای بار دوم در تاریخ 12/11/98 لغایت 29/11/98 با موفقیت برگزار شد. تعداد مهارت آموزان این دوره20 نفر ، که گواهی معتبر نیز صادر گردید.

کلاس های تئوری در مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی برگزار و کلاس های عملی در مرکز روانپزشکی و ترک اعتیاد بیمارستان شهید مصطفی(ره) برگزار شد. در این دوره ها بازدید از زندان  و مصاحبه حضوری با زندانیان در این زمینه جهت  بخش عملی مبحث آشنایی با درمان در جایگاه های تادیبی صورت گرفت. همچنین بازدید از بیمارستان شهید مصفی (ره )  و مصاحبه با بیمار، در ابطه با بخش عملی مبحث آشنایی با مسمومیت ،آوردوز و مونیتورینگ وبازدید آزمایشگاه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت بخش عملی درس آشنایی با انواع روش های تشخیص آزمایشگاهی مصرف مواد و تفسیر آن ها  انجام شد.

کلاس ها به طور منظم با حضور اساتید بزرگوار تشکیل گردید. .همچنین  حضور غیاب مهارت آموزان با نظارت دقیق مدیر و کارشناس مرکز صورت می گرفت. بازدید از این دوره توسط مدیر محترم مرکز خانم دکتر ساناز مامی و دبیر محتر علمی دوره آقای دکتررضا ولی زاده انجام پذیرفت.

با توجه به اهمیت حضور مهارت آموزان و کسب نمره قبولی در این دوره چند تن از مهارت آموزان به صورت نامنظم حضور داشتند و نتوانستند نمره قبولی را دریافت کنند. ارزیابی با توجه به لاگ بوک طراحی شده انجام گرفت. و نمرات  مهارت آموزان ، توسط دبیر محترم علمی دوره ثبت گردید.

مدرسین دوره اول و دوم درمان اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته / مقطع

مرتبه علمی

1

دکتر ستار کیخاونی

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استاد

2

دکتر رضا ولیزاده

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

دانشیار

3

دکتر مرضیه رستم خانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های مغز و اعصاب

استادیار

4

دکتر زهرا خلیقی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی قانونی

استادیار

5

دکتر امیر ادیبی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

6

دکتر  فتح اله محمدیان

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استادیار

7

دکتر نوراله یادگاری

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

8

دکتر سعید رضا جوهری

پزشک عمومی

پزشک عمومی

9

آقای محسن بسطامی

کارشناسی ارشد/روانشناسی بالینی

مربی

10

آقای یاسر مرادی

کارشناسی ارشد /روانشناسی بالینی

مربی