X

دوره درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان

دوره درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان توسط مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام  در تاریخ 26/11/98 لغایت 10/12/98 با موفقیت برگزار گردید. تعداد مهارت آموزان این دوره با توجه به آزمون ورودی برگزار شده،  13 نفر بودند. همچنین پس از پایان دوره با توجه به کسب نمره قبولی برای کلیه مهارت آموزان از طرف مرکز ملی اموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی گواهی معتبر 5 ساله صادر گردید.

کلاس های تئوری در مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی برگزار و کلاس های عملی در مرکز روانپزشکی و ترک اعتیاد بیمارستان شهید مصطفی(ره) برگزار شد.

کلاس ها به طور منظم با حضور اساتید بزرگوار تشکیل گردید. همچنین  حضور غیاب مهارت آموزان با نظارت دقیق صورت می گرفت. بازدید از این دوره توسط مدیر محترم مرکز خانم دکتر ساناز مامی و دبیر محتر علمی دوره آقای دکتر ستار کیخاونی انجام پذیرفت. ارزیابی پایانی  با توجه به لاگ بوک طراحی شده انجام گرفت. و نمرات  مهارت آموزان ، توسط دبیر محترم علمی دوره ثبت گردید.

مدرسین دوره اول درمان غیردارویی اختلال مصرف مواد افیونی ویژه روانشناسان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته / مقطع

مرتبه علمی

1

دکتر ستار کیخاونی

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استاد

2

دکتر رضا ولیزاده

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

دانشیار

3

دکتر مرضیه رستم خانی

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های مغز و اعصاب

استادیار

4

دکتر امیر ادیبی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

5

دکتر  فتح اله محمدیان

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استادیار

6

دکتر نوراله یادگاری

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی

استادیار

7

دکتر شهرام مامی

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استادیار

8

دکتر یونس پرواز

دکترای تخصصی (PhD) / روانشناسی بالینی

استادیار