X

عملکرد مرکز

مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه با مدیریت خانم دکتر ساناز مامی، فعالیت خود را از آبان ماه سال جاری آغاز نموده، که مورخ 26/8/98 سرکار خانم دکتر سارا جعفری و جناب اقای دکتر سروش معاون محترم فنی مرکز ملی مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی از مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایلام بازدید نمودند.که مورد تایید ایشان قرار گرفت. لازم به ذکر است ، در این راستا تاکنون  مجوز برگزاری دوره درمان د ارویی اختلال مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان  را دو بار و دوره درمان غیردارویی اختلال مصرف مواد افیونی ویژه روانشناسان دریافت نموده و این دوره ها برگزار شده است. کلاس های این دوره ها به صورت تئوری و عملی با حضور اساتید محترم به طور منظم برگزار گردید. همچنین مرکز در نظر دارد سایر دوره های مصوب را نیز برگزار نماید. محل برگزاری کلاس های تئوری مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشگاه، پردیس 2. و محل برگزاری کلاس های عملی مرکز روانپزشکی و ترک اعتیاد شهید مصطفی( ره)

  1. برگزاری دوره درمان دارویی اختلال مصرف مواد ویژه پزشکان با دریافت مجوز از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در تاریخ 2/9/98 لغایت 16/9/ 98، همچنین گواهی  از طرف مرکز ملی برای مهارت اموزان این دوره صادر گردید.
  2. برگزاری مجدد دوره فوق با دریافت مجوز از مرکز ملی، در تاریخ 12/11/98 لغایت 29/11/98
  3. برگزاری دوره درمان غیر دارویی اختلال مصرف مواد ویژه روانشناسان در تاریخ 26/11/98 لغایت 10/11/98