X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 خرداد 1401
بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان

  بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان

امتیاز: Article Rating

♦️بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از زیرساخت های بهداشتی درمانی شهرستان آبدانان جهت تأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت.

🔸با حضور دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دکتر میرزایی رئیس دانشکده بهداشت و مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبدانان از زیرساخت های شبکه بهداشت آبدانان و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) این شهرستان ، جهت تأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت ، بازدید به عمل آمد.

🔸در پایان این بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و دیگر مسئولان همراه در نشستی با مهندس حاتمی فرماندار آبدانان جهت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های گوناگون این شهرستان از جمله در زمینه های بهداشتی درمانی ، بحث و تبادل نظر داشتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از زیرساخت های بهداشتی درمانی آبدانان
ثبت امتیاز