X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 31 خرداد 1401
برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک

  برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک

امتیاز: Article Rating

 برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک

 کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک باحضور معاون آموزشی واعضا کمیته تدوین برنامه استراتژی دانشکده ها و مدیران دانشگاه ، امروز چهارشنبه ۳۱ خرداد در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزارشد و مدرس این کارگاه دکتر جمیل صادقی فر ، دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی بود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
  • برگزاری کارگاه روش تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک
ثبت امتیاز