X
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 مرداد 1401
 اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه

  اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه

امتیاز: Article Rating

برگزاری اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه


♦️این اجلاس با حضور وزیر بهداشت ، نمایندگان مجلس و رئیس شورای سیاست گذاری وزارت امور خارجه و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و در سالن دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. 

♦️هدف برگزاری این اجلاس توسعه عرصه تحقیقات و فناوری و شناساندن ظرفیت‌های این عرصه به کشور‌های مختلف جهان از طریق روش های مانند روابط دانشگاه ها و جذب دانشجویان خارجی بود. 

♦️مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این اجلاس حضور داشت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه
ثبت امتیاز