X

دوازدهمین جلسه طرح تحول در آموزش در تاریخ 22/1/95 راس ساعت11 صبح در دفتر معاونت آموزشی با حضور آقایان دکتر عبدی  قائم مقام معاون آموزشی ، دکتر مظفری مدیر EDC ، دکتر تقی نژاد سرپرست دانشکده پرستاری، دکتر افرا خسروی مدیر امور هیئت علمی ، دکتر ناصر عباسی مدیر گروه فارماکولوژی ، دکتر صیاد بسطامی نژاد مدیر EDOدانشکده پزشکی ، و خانمها دکتر زینب غضنفری ، آذر ولی زاده ، زینب سلیمی و لیلا شجاع تشکیل شد.
در آغاز جلسه آقای دکتر عبدی گفت اظهار داشتند که  جا دارد  همه اعضا کارگروههای تحول در آموزش مصمم و جدی در اجرای مصوبات جلسه قبلی ، باید اهداف تعیین شده را عملیاتی نمایند.
در این جلسه کارگروهها به ارائه گزارش در خصوص  بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها)، اجرایی سازی و استقرار نیروهای حد واسط و گسترش محیطی آموزش عالی سلامت پرداختند. ضمناً مصوبات این جلسه به شرح زیر می باشد.
1.    مقرر شد همه مسئولین کارگروهها ماموریتهای مشترک و ویژه ازجمله : بیوتکنولوژی ، داروسازی سنتی  ، آموزش نیروهای حدواسط و خصوصی سازی در روز 26/1/95 در کردستان حضور داشته باشند.
2.    مقرر شد افراد کارگروهها پیشنهادات و انتقادات خود را در جلسه کردستان مطرح نمایند.
3.    مقرر شد از هر کدام از دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، همدان و کردستان 2 نفر ،بعنوان نماینده آموزش مهارتهای نیروهای حد واسط، توسط دبیرخانه کرمانشاه به دبیرخانه ایلام معرفی گردد.
4.    مقرر گردید دکتر تقی نژاد رئیس کارگروه آموزش های مهارتی نیروی حد واسط مکاتبه ای با دبیر دبیرخانه منطقه3 در خصوص حضور نمایندگان کرمانشاه ، کردستان و همدان ( نمایندگان آموزش های مهارتی نیروهای حد واسط) در روز پنج شنبه 26/1/95 در جلسه کردستان داشته باشند.
5.    مقرر گردید خانم لیلاشجاع، با امورعمومی معاونت آموزشی کردستان هماهنگی لازم جهت اسکان اعضاء محترم شرکت کننده در جلسه مذکور بعمل آوردند.
اعضاء شرکت کننده در جلسه کردستان:
1.    آقای دکتر جهانگیر عبدی
2.    آقای دکتر مصیب مظفری
3.    آقای دکتر ناصر عباسی
4.    آقای دکتر افرا خسروی
5.    آقای دکتر حمید تقی نژاد
6.    آقای دکتر صباد بسطامی نژاد
7.    آقای دکتر سبحان غفوریان
8.    سرکار خانم دکتر غضنفری
9.    سرکار خانم  ولی زاده
در پایان مقرر شد  اعضاء کارگروهها ی شرکت کننده در جلسه کردستان ، در نشستی که در روز سه شنبه مورخ24/1/95 راس ساعت 11 در دفتر معاون محترم آموزشی برگزار می گردد جهت ارائه گزارش پیش از جلسه کردستان حضور بهم رسانند.