شماره: 10470
1395/03/11
جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش با حضور اعضای محترم کارگروههای منطقه آمایشی 3
جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش با حضور اعضای محترم کارگروههای منطقه آمایشی 3

در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش جلسه ویژه تحول و نوآوری آموزش با محوریت ماموریت ویژه توسعه آموزشهای مهارتی نیروهای حدواسط در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر عبدی قائم مقام معاون آموزشی و مدیر کل آموزش دانشگاه، دکتر مظفری مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی، دکتر تقی نژاد رییس کارگروه تربیت نیروهای حد واسط در منطقه آمایشی 3، روسای دانشکده ها و اعضای هیات علمی دانشگاه  در روز سه شنبه مورخ 11/03/95 برگزار گردید. از دانشگاه علوم پزشکی همدان خانم دکتر خام وردی و خانم دکتر صفوی، از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دکتر سلحشور و دکتر پورمند و از دانشگاه علوم پزشکی کردستان دکتر شاهمرادی در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه دکتر صادقی فرد در مورد بسته های تحول و نوآوری و همچنین اهداف آن صحبت  نمودند و ایشان اشاره داشتند که این ماموریتهای ویژه و مشترک باید به سمت مراحل اجرایی پیش بروند و روند ارتباط و تبادل نظر دانشگاهها باید ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه دوره های مهارتی پیشنهادی از طرف دانشگاهها توسط هر دانشگاه ارائه شد و اعضای محترم حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در راستای نهایی سازی دوره های مهارتی بیان کردند. در پایان جلسه مقرر گردید دانشگاهها  آیین نامه و کوریکولومهای دوره های مذکور را تا تاریخ 95/03/26 به دبیرخانه تحول آموزش در ایلام ارسال دارند.

حق انتشار محفوظ است ©