شماره: 39470
1401/05/03
برگزاری جلسه اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشگاه
برگزاری جلسه اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشگاه

برگزاری جلسه اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

♦️سومین جلسه اعتباربخشي مؤسسه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سالن توسعه معاونت آموزشی و با حضور دکتر جهانگیر عبدی معاون  آموزشی دانشگاه، روسای دانشکده ها و دبیران ارزیابی درونی معاونت های آموزشی- فرهنگی و دانشجویی- تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه مطالعات و آموزش پزشکی برگزار شد.

♦️در این جلسه در خصوص مستندات مورد نیاز برای استانداردهای اعتباربخشي مؤسسه ای، مشکلات و موانع موجود، راه اندازی مجدد شورای اخلاق دانشگاه و تعیین زمان تخمینی برای پایان ارزیابی درونی بحث و تبادل نظر شد.

حق انتشار محفوظ است ©