شماره: 39495
1401/05/05
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه

 برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


🔹 نهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه در سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر جهانگیر عبدی معاون آموزش دانشگاه ، مدیران ، روسای دانشکده ها و سایر اعضای شورا ، در سالن توسعه معاونت آموزشی برگزارشد.

🔹در این جلسه به بررسی مسائل حوزه معاونت آموزشی از جمله ارائه گزارش های توانمندسازی کارکنان و وضعیت توانمندسازی دانشجویان و همچنین پیگیری گزارش تحصیلات تکمیلی پرداخته شد و  تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

حق انتشار محفوظ است ©