شماره: 39561
1401/05/08
جلسه افتتاحیه آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین الملل (ویژه دانشجویان پاکستانی) دانشگاه
جلسه افتتاحیه آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین الملل (ویژه دانشجویان پاکستانی) دانشگاه

 برگزاری جلسه افتتاحیه آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین الملل (ویژه دانشجویان پاکستانی) دانشگاه علوم پزشکی ایلام

♦️اولین جلسه و مراسم افتتاحیه آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین الملل با حضور مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی و مدرسان زبان فارسی در سالن توسعه پردیس برگزارشد.

♦️این دوره آموزشی در راستای فراگیری و آموزش زبان به همه دانشجویان بین الملل دانشگاه برگزار شد و قرار است در این دوره که به صورت فشرده و در قالب ترم تابستانه برگزار خواهد شد ، به دانشجویان پاکستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام زبان فارسی آموزش داده شود.

حق انتشار محفوظ است ©