شماره: 39572
1401/05/09
اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه
 اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه

برگزاری اجلاس معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه


♦️این اجلاس با حضور وزیر بهداشت ، نمایندگان مجلس و رئیس شورای سیاست گذاری وزارت امور خارجه و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و در سالن دارالفنون ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. 

♦️هدف برگزاری این اجلاس توسعه عرصه تحقیقات و فناوری و شناساندن ظرفیت‌های این عرصه به کشور‌های مختلف جهان از طریق روش های مانند روابط دانشگاه ها و جذب دانشجویان خارجی بود. 

♦️مدیر امور بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این اجلاس حضور داشت.

حق انتشار محفوظ است ©