شماره: 9230
1394/11/03
تدوین آیین نامه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیرو های حد واسط) در دانشگاه
تدوین آیین نامه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیرو های حد واسط) در دانشگاه

شورای تحول و نواوری در آموزش دانشگاه در راستای طرح تحول و نواوری درآموزش دانشگاه های علوم پزشکی  سراسر کشور تشکیل گردید. تشکیل این شورا در جهت پیشبرد و تحقق اهداف این طرح می باشد.
هفتمین جلسه شورای تحول و نواوری در روز سه شنبه 29/10/94 برگزار و با توجه به ماموریت واگذار شده به دانشگاه علوم پزشکی ایلام یعنی توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت (نیرو های حدواسط) جلسات متعددی پیرامون این ماموریت با حضور شورای تحول و نواوری و برخی از اعضای هیات علمی دانشکده ها برگزار گردید. در این جلسات دکتر صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه  در خصوص نظرات و ایده های پیرامون این ماموریت، بر پیشنهاد رشته های که مهارت محور هستند تاکید نمودندو سر انجام ایین نامه ای به عنوان آیین نامه توسعه آموزش های مهارتی (نیرو های حد واسط) تدوین گردید.
در پایان دکتر عبدی مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی از تلاش و همفکری اعضای شورای تحول و نواوری  که در مدت کوتاه در جلسات متعدد شرکت داشتند قدردانی نمودند.
 

حق انتشار محفوظ است ©