شماره: 9417
1394/11/20
برگزاری نهمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش پزشکی
برگزاری نهمین جلسه طرح تحول و نواوری در آموزش پزشکی

نهمین جلسه تحول و نواوری در اموزش در روز یکشنبه مورخ 18/11/94 در سالن توسعه دانشکده پزشکی  با حضور معاون آموزشی دکتر صادقی فر ،مدیری امور آموزشی دکتر عبدی، روسای دانشکده ها و جمع کثیری از اعضاء هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.
 این جلسه در جهت پیشبرد اهداف  تحول ونواوری در آموزش با محوریت ماموریت های مشترک واگذار شده به دانشگاه های علوم پزشکی برگزار و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 

حق انتشار محفوظ است ©